Allan Buch

Udover at være formand for Bælternes Fiskeriforening er Allan Buch endvidere synlig ift. fiskeriet følgende steder:

Fiskernes forsikring (Formand)

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd(bestyrelsesmedlem)

DFPO (bestyrelsesmedlem) – og flg. udvalg:

  • Kystnært fiskeri (formand)
  • Østersøudvalget
  • PO- udvalget
  • Muslingeudvalget (repræsenterer muslingefiskerne v. den jyske østkyst)
  • Fiskeafgiftsfonden
  • §7-udvalget – rekreativt fiskeri, ferskvandsfiskeri og fiskepleje
  • Lærlingeudvalget
  • Efteruddannelsesudvalget
  • Østersø AC