Fiskeri på tysk område

Da der tvivl om hvad man må fange på tysk område af fladfisk kan det oplyses at ifølge:

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1380/2013 af 11. december 2013

om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF

må der kun fiskes efter arter som er angivet på nedenstående liste, hvilket indebærer, at skrubber, ising og pighvar ikke må fiskes indenfor 12 sømil af den tyske kyst.

  1. Tysklands kystfarvande 

Geografisk område

Medlemsstat

Art                  Mængde eller særlige karakteristika

Østersøkysten (3-12 sømil)     

Danmark

Torsk             Ubegrænset

Rødspætte    Ubegrænset

Sild                Ubegrænset

Brisling         Ubegrænset

Ål                     Ubegrænset

Hvilling          Ubegrænset

Makrel            Ubegrænset