Foreningen

Bælternes Fiskeriforening er oprindelig en sammenslutning af fiskeriforeninger på Fyn og øerne og senere det sydøstlige Jylland fra Snaptun til grænsen.

Kreds Syd som var foreningens tidligere navn blev stiftet i 1945.
Medlemmerne består af aktive erhvervsfiskere samt få passive, der har forladt fiskeriet.

I 1997 fik Kreds Syd sin første fuldtidslønnede formand til at varetage de mange interesser der var fra de dengang 17 lokalforeninger.

Da der omkring årtusinde skiftet stadig blev færre medlemmer, udarbejdede bestyrelsen et forslag om en forening for alle Kredens medlemmer, så der kun var et sted at henvende sig.

Bælternes Fiskeriforening blev stiftet den 13.05.2005, og tager sig ud over det politiske arbejde af daglige opgaver for de enkelte fiskere.

Bælternes Fiskeriforening er tilsluttet Danmarks Fiskeriforening.