Strategi – Danmarks Fiskeriforening PO

Et fiskerierhverv i balance, – her kan I se DFPO´s strategi 2018.

DFPO Folder STRATEGI