Strategi – Danmarks Fiskeriforening PO

Et Fiskerierhverv i balance, – her kan i se DFPO´s strategi 2018.

DFPO Folder STRATEGI